Dystrybutor strategiczny

Jak działa Stramline

Zaprogramowana skuteczność

Inteligentne rozwiązanie problemów łańcucha dostaw

Dopasownie zapasów do zapotrzebowania, prognozy oparte o analizę danych, precyzja predykcji, elastyczne scenariusze zdarzeń, reagowanie w czasie rzeczywistym, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, zwiększenie przepływu środków pieniężnych – tak działa Streamline!

Skoncentrowany na celu

Dane - analiza - wynik: Streamline zawodowiec

W dynamicznej rzeczywistości, zawirowaniach cenowych i dostępności towarów, zmieniających się warunkach rynkowych, sezonowości zjawisk, ekstrapolacja w przyszłość oparta o tradycyjne narzędzia zawodzi. Tu wkracza Streamline i jego sztuczna inteligencja, która udoskonala techniki prognozowania, tak by otrzymane wyniki odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy. To kontrola każdejej Twojej jednostki SKU w czasie rzeczywistym.

Przyjazny interfejs

Streamline korzysta ze sprawdzonych i znanych rozwiązań w zakresie wyglądu panelu użytkownika. Dzięki temu szybko i bezproblemowo mozna rozpocząć pracę z tym oprogramowaniem.

Integracja danych

Nieważne z jakiego źródła danych korzysta firma i na jakim oprogramowniu pracuje. Streamline integruje dane z większości dostępnych rozwiązań rynkowych, a także zapewnia łączność dwukierunkową z systemami ERP.

Elastyczność

Każda firma jest inna. Streamline uwzględnia wiele zmiennych czynników i elastycznie dostosowuje się do celów biznesowych i procesów firmowych, które analizowane są podczas prognozowania i zarządzania łańcuchem dostaw.

Pełna kontrola

Streamline przewiduje wszystkie sygnały zakupowe podczas kolejnego cyklu zamówienia. Aby proces zakupów przebiegał bez zakłóceń Streamline, bazując na symulacji zdarzeń dyskretnych i zakupów z wyprzedzeniem, zapewnia pełną kontrolę nad całym procesem, uwzględniając wszystkie jednostki SKU.

Przewidywanie

Streamline tworzy oś czasu z jednodniową dokładnością, uwzględniając wiele zmiennych zależnych od czasu realizacji czy harmonogramu wysyłek. Wykonując sekwencję zdarzeń, otrzymujemy najdokładniejsze dane o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym. To precyzyjne dostosowanie się do złożoności łańcucha dostaw.

SKUteczność

Streamline nie tylko uwzględnia tysiące SKU w procesie zakupu, oferuje również grupowe EOQ, które rozszerza tradycyjne podejście do zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw, umożliwiając zakupy z grupami SKU. Synchronizuje daty zamówień dla grupy towarów, tak by automatycznie minimalizować koszty przechowywania i zamawiania.

Przetestuj Streamline

Pobierz i sprawdź jego funkcje

Doskonale wiemy, że każde nowe oprogramowanie wymaga sprawdzenia. Dlatego dajemy każdemu możliwość jego przetestowania. Wiemy, że Streamline doskonale sprawda sie w działaniu, a jego funkcjonalność i możliwości usprawnią pracę każdego działu zakupów. Poznaj jego moc – pobierz Streamline!

Trafnośc i dokładnośc AI

Prognozowanie popytu

1. DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ

Wszyscy wiemy, że nieprecyzyjne prognozy są czasem bardziej niebezpieczne niż ich brak.

Tradycyjne metody prognozowania często oparte są o zasadę „dopasowania modelu”. Takie podejście niesie ze sobą ryzyko powstania tzw. overfitting. Dlatego Streamline, wykorzystując unikalne algorytmy AI, które analizują dane, generuje modele statystyczne w oparciu o bieżące okresy i tworzy model, który uwzględnia stosunek parametrów do rozmiaru analizowanej próby, dzięki temu dostarcza precyzyjnych i dokładniejszych prognoz, które eliminują błąd nadmiernego dopasowania.

2. PLANOWANIE PRZYCHODÓW

Istota prognozowania to poznanie wartości sprzedaży na kolejny, wybrany okres. Streamline importując ceny sprzedaży i jej historię, umożliwia dostosowanie prognozy przychodu do prognozy popytu. Sztuczna inteligencja Streamline uwzględnia metody ilościowe i jakościowe, dzięki temu prognozowanie, które dotyczy czasu przyszłego szacowane jest w oparciu o stale zmieniające się dane rynkowe. Prawidłowa prognoza ma kluczowe znaczenie dla całej organizacji i łańcucha dostaw. Niedoszacowanie lub przeszacowanie to popytu to ryzyko większych kosztów z powodu zatowarowania lub strat wynikających z braków.